Dankzij ervaring en inlevingsvermogen kan o+v kunstprojecten vakkundig en efficiënt projecten uitwerken of in noodgevallen taken overnemen. Het bureau denkt mee op zowel inhoudelijk als op praktisch niveau en brengt informatie op duidelijke en enthousiaste wijze over.

De kracht van o+v kunstprojecten is gelegen in een veelomvattend aanbod: projecten kunnen  van concept tot eindproduct begeleid worden; desgewenst inclusief fondsenwerving en publiciteit.
Het bureau is flexibel: ze kan zowel grootschalige, lange termijn projecten organiseren als op korte termijn kleine opdrachten uitvoeren.

Dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen:

– conceptontwikkeling;
– gastconservatorschap voor tentoonstellingen;
– projectmanagement;
– het organiseren van publieksevenementen in de museale sfeer;
– het verrichten van onderzoek;
– het schrijven van artikelen en publicaties;
– (eind)redactie op publicaties;
– advies op het gebied van PR & communicatie;
– ondersteuning op het gebied van fondsenwerving;
– collectieontsluiting.

Projecten:

2009
Museum De Wieger, Deurne 
Jakob Nieweg (1877-1955), ‘In Teederheid het zuiverst’
4 april – 5 juli 2009
Projectleiding       

Amersfoort-in-C  
Museumnacht Amersfoort 2009 
12 september 2009
Projectleiding       
Het evenement trok enkele duizenden bezoekers.
 
2010
Mondriaanhuis, Amersfoort  
Leven en werk Mondriaan
vaste zaal inrichting 
Projectleiding, fondsenwerving en onderzoek   

Museum Flehite, Amerfoort
Op reis met Hendrik Jan Wolter
26 maart – 20 juni 2010
Projectassistentie en publiciteit     
Museum De Wieger, Deurne & Museum Flehite, Amersfoort

Amersfoort-in-C  
Museumnacht Amersfoort 2010
28 augustus 2010  
Programma, projectleiding en fondsenwerving  

Museum De Wieger, Deurne en Museum Flehite, Amersfoort
Nachtleven, de nacht in de stad verbeeldt 1880-1940
18 december – 29 mei 2011  
Projectleiding, fondsenwerving, onderzoek,
tekst en redactie publicatie 
Publicatie: 99 Uitgevers, vormgeving: Mart. Warmerdam 2011
Museum De Wieger, Deurne 
Vroeg werk Raoul Hynckes 
19 maart 2011 – 6 juni 2011
Projectleiding, fondsenwerving en onderzoek   

Museum Flehite, Amersfoort  
Maria van Amersfoort  
12 juni – 25 september 2011
Projectleiding, fondsenwerving en onderzoek