Deze week was ik voor Handwerken zonder Grenzen aan de slag. In Delft interviewde ik Corine Post en Lily Wijnacker van de 

Stichting Atelier Delftse Vrouwen. Deze Stichting probeert via handwerkprojecten de integratie in de Delftse buurten te vergroten. Handwerken is van alle tijden en van alle culturen. Iedere vrouw heeft in haar leven wel iets van handwerken geleerd. Door vrouwen van verschillende culturen op een laagdrempelige en kosteloze manier samen te laten handwerken ontstaat begrip voor mensen uit verschillende culturen.

 De Delftsblauwe deken bestaat eigenlijk uit zes losse dekens van ongeveer 2 meter. In het midden staat een typisch Delfts gebouw zoals de Nieuwe kerk of het Prinsenhof. De deken is verdeeld in 64 tegeltjes die iedereen op zijn eigenmanier, binnen het concept, kan invullen. Het was een inspirerend project.

www.atelierdelftsevrouwen.nl